Allmänt

Den här webbplatsen administreras av Martiflex Grupp AB. Nedan kan du läsa om vår användning av cookies som är den information som vi samlar in om ditt beteende på vår webbplats. Du kan också läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Cookies

När du besöker Martiflex Grupp AB webbplats, installerar vi automatiskt en eller flera cookies på din enhet (dator, bärbar dator, surfplatta eller smartphone osv.).

Hur undviker jag cookies?

Om du vill undvika att vi installerar cookies på din enhet (dator, bärbar dator, surfplatta eller smartphone osv.), kan du välja bort dessa i enhetens webbläsare.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och som känns igen av webbplatsen när du återkommer till den. Den gör det möjligt att skicka specifik information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t.ex. ett datum, men det finns inga personliga upplysningar sparade i en cookie. Den är inget program och den kan inte innehålla eller överföra ett virus.

Hur länge sparas cookies?

De cookies som skickas till dig sparas i högst 24 månader från den senaste gången du var inne på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats igen, så förlängs perioden. Aktuella cookies förvaras därför i 24 månader från ditt senaste besök på vår webbplats.

Vad använder vi cookies till på vår webbplats?

För att fastställa vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att ta fram geografisk och användarrelaterad statistik. På så sätt får vi möjlighet att anpassa och ta fram innehåll som matchar dina och andra användares intressen när ni navigerar runt på Martiflex Grupp AB webbplats.

Cookies från annonsnätverk

På den här webbplatsen förekommer ytterligare cookies från Google. Dessa cookies används för att målinrikta annonser mot dig baserat på vad som bedöms som mest relevant utifrån innehållet på de sidor du besöker och har besökt tidigare. Observera att denna målinriktning sker på andra sidor utöver denna webbplats.

Kontaktinformation

Vill du veta mer är du mycket välkommen att kontakta oss: Martiflex Grupp AB, Myrstigen 4 151 60 Södertälje, kontakt@martiflexgruppab.se

Vidarebefordran av personuppgifter

Personuppgifter vidarebefordras aldrig till tredje part, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har försett oss med dessa uppgifter. Att ange övriga uppgifter i samband med anmälan till en service är frivilligt

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används först och främst för att genomföra den service som uppgifterna är inhämtade i samband med. Uppgifterna används därutöver till att få större kunskaper om dig och övriga användare av webbplatsen.

Skydd av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med mycket begränsad åtkomst, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras korrekt, samtidigt som vi ständigt tar hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföring via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk för att andra obehöriga personer tilltvingar sig tillgång till uppgifter när data skickas och sparas elektroniskt. Du uppger alltså dina personuppgifter på eget ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vid väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den omfattning vi hanterar personuppgifter om dig, har du rätt att få upplysning om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Skulle det visa sig att de uppgifter eller data som kan hänföras till dig, är oriktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst protestera mot att uppgifter om dig blir till föremål för hantering. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att inlämna besvär gällande hanteringen av uppgifter och data som rör dig.

Kontakt gällande personuppgifter

Om du vill få tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Martiflex Grupp AB, ska du kontakta oss på kontakt@martiflexgruppab.se Du har möjlighet att få inblick i vilken information som finns registrerad om dig och du kan inlämna besvär mot en registrering.