Certifikat och behöriget

Våra certifikat och arbetskvalitet ger Er garanti på att arbetet utförs enligt gällande normer

  • Elbehörighet
  • VVS- behörighet
  • BKR certifikat (för våtrum)
  • Certifikat för köksmontage från dansk kökstillverkare

All byggarbete medför risker och ej förväntade händelser kan inträffa, därför är vi försäkrade för alla oförutsedda händelser som kan inträffa under projektens gång för din säkerhet.

Kontakta oss